Mọi thông tin về server tại đây > https://wavycsgo.com/ <

MOD OS VAC Hostname IP adress Players Map Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27195 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27045 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27055 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27065 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27075 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27085 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27175 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27555 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27666 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27777 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27215 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27225 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27235 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27245 N/A N/A Connect
csgo.png Querying Server Data... 103.9.157.190:27888 N/A N/A Connect

Latest Added Bans

Total bans: 1733
MOD Name Date/Time Length
csgo.png ✪ $atan 2022-08-16 18:41:12 15 min (E)
csgo.png rOSE 2022-08-16 18:39:20 15 min (E)
csgo.png Bell Boom Boom 2022-08-16 17:59:46 15 min (E)
csgo.png Source <3 2022-08-16 17:42:50 Permanent
csgo.png Thanh- 2022-08-16 17:34:21 15 min (E)
csgo.png JeriouV 2022-08-16 16:47:47 15 min (E)
csgo.png Lisandro Martínez 2022-08-16 12:38:57 15 min (E)
csgo.png asd 2022-08-16 11:19:27 15 min (E)
csgo.png n1co 2022-08-16 10:21:22 15 min (E)
csgo.png Bruh 2022-08-16 10:04:35 Permanent

Latest Added Comms Block

Total Blocked: 144
Type Name Date/Time Length
ソーセージ 2022-08-15 09:19:49 Session (E)
Naruto 2022-08-14 14:51:18 Session (E)
đuồi vờ lờ 2022-08-14 14:46:20 Session (E)
BOT Bob 2022-08-13 17:24:37 Session (E)
XêKô wavycsgo.com 2022-08-13 17:21:28 Session (E)
Hiếu Xút Xít(cry mode... 2022-08-13 17:21:09 Session (E)
L4yOn 2022-08-12 11:20:46 30 min (U)
XêKô wavycsgo.com 2022-08-11 06:35:31 Session (E)
Hiếu Xút Xít(sleep mo... 2022-08-11 05:18:05 Session (E)
S1mBÔ 2022-08-10 15:30:42 Session (E)

Latest Players Blocked

Total Stopped: 976
Type Name Date/Time Length
✪ $atan 2022-08-16 18:41:44
Miaa 2022-08-16 14:57:04
Miaa 2022-08-16 14:23:03
Celebrity 2022-08-16 11:06:49
n1co 2022-08-16 10:34:11
n1co 2022-08-16 10:28:51
Celebrity 2022-08-16 09:54:15
Nhin cl 2022-08-16 09:10:45
d0pLam1x 2022-08-16 05:29:24
Cong An Danh Dan 2022-08-15 21:34:50